Om klubben

Hybris 1966

FC HYBRIS 1966 oprettet i foråret 1966 af Peder Lærke Nielsen og Finn Hansson under navnet De Sociologistuderendes Forenings Boldklub med det officielle formål at dyrke gymnastik med enkelte boldøvelser som det hed i ansøgningen til Københavns Kommune om at få adgang til en gymnastiksal. Der måtte officielt ikke spilles fodbold inden døre men pga. bekendtskab med pedellens søn på Finn Hanssons gamle skole, Korsager i Husum, var det alligevel i orden at klubben udelukkende spillede indendørs fodbold. (Indendørs fodbold i en traditionel skolegymnastiksal er ikke en lydløs sag).
Starten gik efter sommerferien i 1966 med 3 mandshold (en række sociologistuderende og en enkelt Per Konradsen udefra) hver fredag aften kl. 18. Hen ad vejen skete der en langsom udskiftning i spillerstaben og enkelte andre ikke-sociologer kom med.
I de første 10 år var Korsager klubbens hjemmebane selvom de mange indbyggede forhindringer i en gymnastiksal var til gene for en del spillere (ribber og stolper).
I en periode i begyndelsen af 70erne forsøgte klubben at gøre sig gældende i udendørs turneringsfodbold i serie 5 under SBU nu med klubnavnet F.C. HYBRIS og en til den tid passende klubdragt, lilla og med en udvidet spillerstab. Det blev til enkelte sejre og mange og ind imellem store nederlag, nogle gange pga. manglende spillere. Efter 2 sæsoner var det løb kørt, det var for besværligt at samle et hold til hver weekend, der var udestående bøder til SBU (for ikke at have hjemmebanen i orden, ikke at stille hold mm.) Og ambitionerne om en udendørs karriere blev lagt på hylden igen. Dog er det flotte og sigende navn F.C.Hybris blevet bevaret som det officielle klubnavn.
I slutningen af 70erne (sæson 78/79) blev både spillested og tid ændret – det var nu tirsdage kl. 17.30 og stedet DTU, som bød på en rigtig bane og sauna i omklædningsrummet. Desuden var der på DTU udendørs baner som blev brugt i sommerperioden til 5 a side kampe. Det var dog ikke muligt at beholde disse faciliteter i længden men klubben DTU eventyr resulterede i en rekruttering af unge, håbefulde talenter fra DTU – hvoraf enkelte har magtet at bide sig fast på holdet.
I efterårssæsonen 1983 blev sted og tid igen ændret, nu til mandag kl. 21 i Svanemøllehallen.
Det holdt til foråret 1984 hvor vi glemte af få fornyet aftalen og mistede tiden og derfor måtte tage til takke med en formiddagstid 10-11 om torsdagen.  Det var ingen succes og da der blev en ledig tid torsdag aften kl. 10-11 fra efterårssæsonen 1984 sprang vi til og har siden formået at fastholde dette tidspunkt.
Klubbens ledelse har i en årrække arbejdet ihærdigt med at være tilmeldt Københavns Kommunes Idrætsanlæg og Foreningsportalen (Bookbyen) og lave ansøgninger om at få tildelt faste baner.Det arbejde gav i 2022 pote, og vi fik tildelt tid torsdag aften kl 21. Prisen for tildelt tid er væsentlig lavere end timebasis. Foreløbig gælder godkendelsen/tildelingen til 2024.
Klubben har i februar 2024 skiftet ledelse, idet Finn, der har været formand i 58 år, har valgt at trække sig. Frits har overtaget formandshvervet.
Spillerne:
Klubbens to stiftere rekrutterede i de første år spillere blandt sociologistuderende fra årgangene omkring deres egen samt et par enkelte udefra. Den ene af klubbens stiftere Peder Lærke Nielsen trak sig tilbage efter nogle sæsoner og valgte en badmintonkarriere i stedet. Mogens Andersen og Palle Banke er spillere der fik deres debut i klubben i slutningen af 1960erne og som stadig er blandt de aktive.
Den korte og ikke ubetingede succesfulde optræden i SBU serie 5 i de smukke hjemmefarvede lilla klubdragter stillede dengang krav om en større spillerstab end den sædvanlige og der blev hentet spillere udefra, enkelte af de spillere som var med på græs blev hængende en som Peter Olsén, hvis knæ dog til sidst ikke kunne holde til strabadserne indendørs i længden.
Overgangen til at spille på DTU betød en ny tilgang af yngre ingeniørstuderende, hvoraf flere er stadig er med som Frits og John.
Da klubben så at sige vendte tilbage til byen i midten af 80erne og fik fast bane og banetid i Svanemøllehallen tæt ved bus og tog, blev der de næste år rekrutteret dels fra sociologi som Lars, fra RUC, hvor Kurt og Birger er blandt dem der stadig holder ved mens Søren D.’s knæ ikke kunne holde og Born- brødrene for længe siden er holdt op.
Siden da har klubben haft en bemærkelsesværdig stabil spillerstab med et par enkelte ’nye’ tilgange som Michael, klubbens medicinmand som pt. er på stand by og på det sidste Søren F.

Vi har i 2017 fået tilgang af Erik Sonne, i 2019 af Jørgen Fenhann og i 2020 af Lasse, kollega med Frits i Arbejdsmiljø København.

I 2023 har vi foreløbig fået tiltrængt tilgang af Peder Nygård Knudsen og John Rasmussen samt Flemming og Bonna Lyngvig her sidst på året.

En del af klubbens spillere er efterhånden kommet op i årene og det har medført, at vi på sørgelig vis har mistet nogle. Den ene af klubbens grundlæggere, Peder Lærke, og en meget aktiv spiller Kurt Aagard døde begge i 2012.

Skriv et svar