Regler

Regler

Behøver vi regler?
Om boldskabet

Og så til de administrative nybrud. Ledelsen har skaffet en fast skab i hallen – nr. 93 nogenlunde i midten af gangen med skabe. Her ligger bold og pumpe og også overtrækstrøjer. Låsen på skabet er nu en kodelås og koden er klubben oprettelsesår

Spilleregler: Nye regler, foreslået 12.6.2008:

Hjørnespark og indkast ændres til indspark (modstander min. 5 m. væk) (skal begrænse sammenstød i luftrummet).

Målmand skal blive på stregen – må kun gå et skrift frem og ikke takle offensivt ude på banen. Målmanden skal primært blokere og ikke være bolderobrer. Desuden skal der være rotation på målmandsposten, således at alle spillere på skift står på mål.

Skud på mål må kun ske fra en afstand svarende til 11-metercirklen (håndbold).

Også ved lige holdstørrelser på 4 eller 5 skal der altid være en spiller på modstanderens banehalvdel (på den måde vil der blive plads til skud på mål også når langskud begrænses).

Og så skal alle forpligtes til at gribe ind, dvs. kræve spilstop, frispark og påtale ved brud på allerede eksisterende regler:

Ingen tacklinger bagfra/fra siden (FIFA-reglen).

Hold i banden under kamp om bolden.

Vi tror ikke at udvisningsstraffe har nogen præventiv effekt,men at de vil rumme en risiko for strategisk anvendelse under hektiske afslutninger – derfor heller en kollektiv påtale.

Fra en tidligere diskussion (Udateret)
:Meddelelser fra formanden:

Under omklædningen efter sidste spilledag blev der fra flere sider udtryk ønske om at vi forsøger at begrænse det lidt hårde, fysiske spil, som er vokset frem i denne sæson.
Ikke fordi der spilles voldsomt eller brutalt – men der takles efterhånden ‘igennem’ som en hovedregel og det kan let lede til at hele spillet ‘opgraderes’ fysisk i form af hårdere skud, sammenstød osv..
Taklinger er efter vores og også de almindelige indendørsregler forbudt – spørgsmålet er hvordan vi kan afvikle kontante taklinger uden at der kommer en række diskussioner ud af det om hvem der havde boldkontrol, kom først osv..

Et forslag jeg har overvejet er at se nærmere på reglerne for kropskontakt i basketball.
Her er reglen meget klart.
Den der har begge fødder på gulvet i en sammenstødssituation har retten (bolden) på sin side.
Mas eller angrebsfejl opstår når angriberen løber ind i en forsvarsspiller som står med to fødder på gulvet (pga. hurtighed eller forudseenhed). (Efter disse regler kan der ikke dømmes obstruktion hvis forsvrasspilleren er hurtig nok til at flytte sig, dvs. har begge fødder på gulvet i sammenstødet).
Forsvarfejl eller frispark opstår, når forsvarspilleren stopper en angriber uden at begge fødder er på gulvet samtidig, dvs. springer ind i angriberens løbebane eller takler (den ene fod er så i luften)

 

Kære Finn og alle andre.

Jeg synes det er gode og konstruktive forslag, og jeg tilføjer frejdigt lige et par stykker til, som kan gøre spillet mere spændende og dynamisk:

1) Der må ikke holdes i banden.
Sker det bliver pågældende spiller vist ud indtil næste mål.

2) Skud ud over endebanden medfører udvisning indtil næste mål.

3) Tacklinger medører udvisning indtil næste mål.

4) Det kunne også være en overvejelse værd at indføre en regel om at vi altid spiller med 4 spillere på hvert hold.
Er vi flere til stede foretages udskiftning.
I indefodbold opereres med udskiftningskæder, således at 2 af forsvarsspillerne skiftes ud sammen.
Det er kun tilladt at skifte ud, når der er afbrydelse i spillet.

Gode sommerhilsner fra

SD