Præmier 2007-8

Kassererens ærespris  (en smuk bold til bilruden)  Lars
Kim Vilfort-prisen  Jan
Jan Heintze-prisen     (ny pris for flid og energi)  Finn
Humørprisen (Graucho Marx bog)  Finn
Koreansk doping (ny pris fra Frits også kaldet Brian      Mikkelsens WADA pris)  Mogens
Tekniker pris Laudrup-video  Martin
Terry Butcher prisen (hunden der aldrig slipper)  Martin
 Det flotteste mål  Bent