Referater 1999-00

Home Page

9.6.00
Kære medspillere,
nu lige før der går EM-fodbold og sommerferie i alting har jeg forsøgt at tænke videre på nogle diskussioner
der kom op på sidste spilledag.

Under omklædningen  blev der fra flere sider udtryk ønske om at vi forsøger at begrænse det lidt hårde, fysiske spil, som er vokset frem i denne sæson.
Ikke fordi der spilles voldsomt eller brutalt – men efterhånden takles der ‘igennem’ som en hovedregel og det kan let lede til at hele spillet ‘opgraderes’ fysisk i form af hårdere skud, sammenstød osv..
Taklinger er efter vores og også de almindelige indendørs regler forbudt – spørgsmålet er hvordan vi kan afgrænse hvad der er taklinger og dernæst hvordan vi kan afvikle kontante taklinger uden at der kommer en endeløs og frustrerende række diskussioner ud af det, om hvem der havde boldkontrol, kom først osv..

Et forslag jeg har overvejet og vil bede jer om at se nærmere på stammer fra reglerne for kropskontakt i basketball.  Den overordnede reglen er i basket meget klart og entydig.
Den spiller der har begge fødder på gulvet i en sammenstødssituation har retten (bolden) på sin side (afgøres ved sp. om spilleren har berøring med gulvet på to punkter).
Mas eller angrebsfejl opstår når angriberen løber ind i en forsvarspiller som står med to fødder på gulvet (pga. hurtighed eller forudseenhed). (Efter disse regler kan der ikke dømmes obstruktion hvis forsvarsspilleren er hurtig nok til at flytte sig før angriberen rammer ind i ham, dvs. forsvareren har begge fødder på gulvet i sammenstødet).
Forsvarfejl eller frispark opstår, når forsvareren stopper en angriber uden at begge fødder er på gulvet samtidig, dvs. springer eller træder ind i angriberens løbebane eller takler/blokerer (den ene fod er så i luften i sammenstødssituationen).

Dette er ment som et oplæg til diskussion når vi mødes igen torsdag d. 17. august.

skriv dette ud så I kan huske det!!
hilsen Finn Hansson

fra Palle:
Kære alle

Dejligt sommeren snart er forbi – så kan vi få spillet noget fodbold og få noget bedre vejr!

Jeg har naturligvis fulgt formandens opfordring til at overveje mulige dæmpende foranstaltninger.I det store og hele synes jeg vi har en historisk god tradition for konsensus afgørelser.Men jeg er helt enig i at der det sidste halve år har været en accelererende glidning mod det mere hårde.Man har lidt følt at man var en pivert hvis man mente der blev lavet frispark mod en.
Mit forslag er at vi forsøger at genetablere et positivt selvdømme system hvor det forventes at begge parter dømmer i retning af mindre farligt spil.Derimod mener jeg ikke vi skal vedtage noget som tager oplevelsen af dynamik ud af spillet;fx tror jeg ikke det er en god idé med udvisninger.

Fra Søren:
Kære Finn og alle andre.

Jeg synes det er gode og konstruktive forslag, og jeg tilføjer frejdigt lige et par stykker til, som kan gøre spillet mere spændende og
dynamisk:

1) Der må ikke holdes i banden.
Sker det bliver pågældende spiller vist ud indtil næste mål.

2) Skud ud over endebanden medfører udvisning indtil næste mål.

3) Tacklinger medører udvisning indtil næste mål.

4) Det kunne også være en overvejelse værd at indføre en regel om at vi altid spiller med 4 spillere på hvert hold.
Er vi flere til stede foretages udskiftning.
I indefodbold opereres med udskiftningskæder, således at 2 af forsvarsspillerne skiftes ud sammen.
Det er kun tilladt at skifte ud, når der er afbrydelse i spillet.